Carter's Dâu Tây,Cambodia . Size 24 tháng

(Hình ảnh  của 2)