Bộ Carter size 12 tháng ,bé dưới 10kg

(Hình ảnh  của 2)